Psychoterapia pod żaglami

Udział w tej formie psychoterapii grupowej powinni rozważyć Ci z Was, którzy dobrze radzą sobie z realizacją podstawowych zadań w życiu, ale mają trudności w budowaniu relacji. Chcą rozwijać swój potencjał emocjonalny i lepiej funkcjonować w stresujących sytuacjach.
Psychoterapia grupowa to trening, podczas którego spotkasz podobnych do siebie ludzi. Wspólnie będziecie ćwiczyć nowe techniki komunikacji i emocjonalnej ekspresji.
Psychoterapia grupowa to bezpieczna przestrzeń do testowania swoich granic w bliskim kontakcie z członkami grupy; to dobre miejsce do mentalnego rozwoju.
Ta oraz inne prowadzone przeze mnie w nurcie ISTDP grupy są:
– zamknięte – oznacza to, że pracujemy w stałym składzie, który nie zmienia się do końca trwania grupy
– różnorodne – w składzie znajdują się osoby zgłaszające różne potrzeby natury emocjonalnej
– nieprzypadkowe – z każdą osobą zainteresowaną udziałem w grupie spotykam się na konsultacji, żeby wspólnie zdecydować czy taka forma po pracy będzie w danym przypadku najlepsza.

Psychoterapia pod żaglami

©2012-2017 All Rights Reserved